Regulamin zakupów


www.wegatv.pl, prowadzony jest przez firmę Zając Sp zo.o. pl Staszica 6/2 50-221 Wrocław, NIP 911-196-07-13

1. Sklep internetowy wegatv.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.wegatv.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie wegatv.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wegatv.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragony lub faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku, który jest dostępny podczas wykonywania zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności: 

  • Za pobraniem - gotówką kurierowi  przy odbiorze towaru.
  • Przelewem. Po zamówieniu towaru w naszym sklepie, zostaje wygenerowana faktura pro-forma z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, towar jest pakowany i wysyłany.
  • Raty – współpracujemy z wieloma bankami - szczegółowe informacje na telefon

7.  W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5.000 zł, wegatv.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

8. Czas dostawy to od 24 godzin do 21 dni. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Przesyłki są dostarczane firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu bądź przy wysyłce paletowej 2 dni po dokonaniu wysyłki. Firma Zając Sp zo.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Dostawa produktów firmą kurierską UPS, DHL oraz DPD (Masterlink) nie obejmuje wniesienia produktu do mieszkania.

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

10. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Zając Sp zo.o. ul. Kilińskiego 7, 56-400 Oleśnica. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu na magazyn dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiony dokument korygujący. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię dokumentu korygującego, a po jego otrzymaniu, w ciągu 3 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

11. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody na formularzu danego przewoźnika UPS lub DPD oraz skontaktować sie jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze czyli przy kurierze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

12. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu wegatv.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

13. Zespół sklepu wegatv.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

14. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie wegatv.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

15.  Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Zając Sp zo.o.

16.  Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 ,poz. 1495 ) o zużytym sprzęcie  elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu RTV AGD  i komputerowego znajduje się pod adresem Zając Sp zo.o. pl, ul. Kilińskiego 7, 56-400 Oleśnica. Informujemy że zużyty sprzęt przyjmujemy sztukę za sztukę np. za kupioną jedną lodówkę przyjmujemy jedną lodówkę zużytą . Nie odbieramy sprzętu z domu od klienta.

17. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Wegatv.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., ...

 

KGO - Koszt gospodarowania odpadami.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska narzuca wszystkim firmom zajmującym się sprzedażą sprzętu RTV i AGD zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym uchwalone w ustawie w dniu 29 lipca 2005 roku w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr. 180, poz.1495 ), oraz następnie wprowadzonej w życie dnia 1 stycznia 2009 roku nowelizacji tej ustawy.
Użytkownicy mogą bezpłatnie oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju, oraz w tej samej liczbie w miejscu zakupu nowego urządzenia. Każdy ze sklepów ma obowiązek odebrać od Klienta zużyty sprzęt.
Uprzejmie informujemy iż, dnia 1 stycznia 2009 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Mając powyższe na uwadze, a w szczególności znowelizowany artykuł 25 ustawy o treści: „Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych w przypadku sprzętu określonego w grupach 1, 2 , 4 – 6 w załączniku nr. do ustawy, przekazuje sprzedawcom detalicznym i sprzedawcom hurtowym informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyclingu albo innego niż recycling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu ( art. 25 ust. 2 ). Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy „ koszty gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 2, stanowiące część ceny sprzętu, są uwidaczniane jako składnik tej ceny nabywcom„.
W związku z powyższym informacje na temat kosztów gospodarowania odpadami znajdziecie Państwo poniżej:
Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego.     Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami KGO (pln netto)

Chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko - zamrażarki     22,91
Pralki wirnikowe     1,60
Kuchnie mikrofalowe      
Zegary , zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania i rejestrowania czasu     0,41
Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego      0,41
Odbiorniki radiowe     0,76
Kamery video     0,16
Sprzęt hi – fi w tym : systemy audio oraz mini hi – fi, amplitunery , gramofony     1,31
Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych w tym : aparaty cyfrowe, foto drukarki, głośniki samochodowe, nawigacja samochodowa.     0,76
ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r

ZSEE). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy

Zbierającym zużyty sprzęt określa się (art.3 ust. 16 ustawy o :
- gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- sprzedawcę detalicznego i hurtowego. 

Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania
Informacje obejmujące adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, które działają na terenie danej gminy znajduje się na stronie internetowej danej gminy lub są podawane do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG)

ZSEE
Konsument ma prawo do informacji o wysokości ZSEE)


Promocja